Het onthaal van de Stedelijke Jeugddienst is vandaag georganiseerd in het Huis van de Mechelaar. Alle bezoekers zouden zich via deze weg moeten aandienen bij de jeugddienst. De stad maakt nu werk van een beter onthaal.

[image]
Doorgaans wordt het onthaal via het Huis van de Mechelaar niet gebruikt. Logisch aangezien het verwarring wekt met de ingang van de Metteko en de uitleendienst aan de zijkant van het gebouw. Mensen gaan er dus vanuit dat ook de ingang van de jeugddienst daar is. Bovendien is er ook onthaal nodig buiten de openingsuren van het Huis van de Mechelaar.

Schepen van Jeugd Caroline Gennez kent het probleem. “De situatie is verre van ideaal en moet logischer en meer gebruiksvriendelijk worden. Daarom beslisten we om een centraal onthaal voor alle diensten van de jeugddienst te organiseren, recht tegenover de Metteko en pal onder de jeugddienst.”

Concreet gaat het om het uitbreken van een muur en de vervanging ervan door een glazen wand met deur. De nieuwe toegang maakt het onthaal duidelijk, toegankelijk en laagdrempelig. Bovendien kan de jeugddienst zich zo veel beter profileren.

“De aanpassing telt tal van bijkomende voordelen”, vervolgt Gennez. “Er zal altijd iemand aan het onthaal zijn, die tegelijk ook een oogje in het zeil kan houden op de Metteko, zeker nuttig als ook het geplande cybercafé er komt. Het is ook mogelijk om een zeer toegankelijk JIP (Jongeren Informatie Punt) ter organiseren, wat nu problematisch is.”

Iedereen zal er na de werken terecht kunnen voor info, reservaties en afhaling bij de uitleendienst, het fuifloket, de verhuur van Metteko en Perron M, inschrijvingen voor activiteiten van Grabbelpas en Metteko, maar ook voor algemene info en info over subsidies. Ook het onthaal van partners, vrijwilligers, stagiairs alsook van de bezoekers aan de Metteko zal daar plaatsvinden.

Tegelijkertijd met de ingebruikname van het nieuwe onthaal zullen ook de openingstijden aangepast worden, die afgestemd zullen zijn op de praktische dienstverlening. Kortom, een enorme verbetering voor de Mechelse jongeren.

De werken worden zo snel mogelijk aanbesteed. Een bedrag van 17.000 euro werd vrijgemaakt op de stadsbegroting van dit jaar voor de herinrichting van het onthaal.