Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet keurde de Ministerraad vandaag het nieuwe lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed. 

Het lichtplan zal de komende jaren als handleiding gebruikt worden door de verschillende administraties (Brussel Mobiliteit, Perspective en Leefmilieu Brussel) bij de heraanleg van wegen en de publieke ruimte (waaronder ook parken). Het plan bevat richtlijnen rond onder meer kleurtemperatuur die vandaag van straat tot straat verschilt en wil zo het geheel aan lichtinfrastructuur harmoniseren. Zo zal in er residentiële buurten een warmer en zachter licht zijn dan op drukke autowegen waar de belichting meer functioneel zal zijn (zie kaartje).

Er wordt ook ingezet op minder energieverbruik door nog meer gebruik te maken van LED technologie, en door op plaatsen waar verlichting niet steeds nodig is het licht te doven, zoals groene zones of industrieterreinen.

Daarnaast willen Vervoort en Smet nog sterker inzetten op het valoriseren van het Brussels patrimonium: een raamcontract werd afgesloten met 3 studiebureaus voor het uittekenen van specifieke verlichting van gevels en gebouwen.

“Nu het nieuwe Lichtplan werd goedgekeurd zullen de studiebureau’s starten met te bestuderen hoe we gebouwen als het Wiels letterlijk in de spotlights kunnen zetten, de verlichting van de VRT toren een update kunnen geven, of instituten zoals Arts en Metiers nog beter tot zijn recht kunnen laten komen. Steeds zullen we met de eigenaar van het gebouw bekijken wat de meest geschikte formule is,” aldus Smet.

“De goedkeuring van dit plan kadert in een ruimere benadering waarbij licht wordt gebruikt om onze hoofdstad op te waarderen. Het plan wordt evenzeer gezien als een instrument om specifieke innovaties op het vlak van verlichtingstechnologie te introduceren, die er vooral op gericht zijn om het energieverbruik te verminderen en de beheerstechnieken te optimaliseren. Openbare verlichting is een eenvoudig en goedkoop middel om sommige vergeten ruimten in Brussel een nieuwe aanblik te geven,” zo besluit de Minister-President Rudi Vervoort.