Onrealistisch, onleefbaar en duur i.p.v. duurzaam. Zo noemt sp.a het mobiliteitsplan van de stad Deinze. Een gemiste kans, zo klinkt het, want de partij stond ook uitgebreid stil bij de positieve punten die aanwezig zijn voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.

"In het plan zien we veel aandacht voor fietsers en voetgangers en de ambitie om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden. Daar zijn we met sp.a zeer tevreden over. Wij zijn grote voorstander om meer bushaltes te creëren in het centrum van de stad én in de deelgemeenten. En ook op vlak van fietsveiligheid kan het nog een pak beter. Deinze fietsstad, maar toch voelt meer dan de helft van de inwoners zich niet veilig op hun fiets. We moeten hier verder op blijven inzetten", klinkt het bij Donald Braekevelt, bestuurslid van sp.a Deinze/Nevele.

De ringweg die de Gaversesteenweg (N35) en Gentsesteenweg (N43) met elkaar moet verbinden is één van de grootste struikelblokken voor de partij. "Je kan een ringweg doorheen een shoppingcenter én woonwijk moeilijk leefbaar en duurzaam noemen. Denk maar aan de gigantische geluids- en andere overlast die dit zal teweegbrengen voor de buurt. Bovendien biedt de ringweg volgens ons absoluut geen oplossing voor het huidige mobiliteitsprobleem in onze stad. Integendeel, met de ringweg wordt het kruispunt Gaversesteenweg/Volhardingslaan nóg meer belast en creëren we een bijkomend hindernis op de N43. En dit op amper 200 meter van het kruispunt aan de Knok", zegt Yves Eggermont, verkeersdeskundige van sp.a Deinze/Nevele. Het is geen geheim dat de partij zich fel kant tegen dit dossier. Recent voerde sp.a nog actie aan de Driespoort tegen de komst van deze ringweg.

"Het STOP-principe staat centraal in het mobiliteitsplan, en dat is zeer goed. Alleen hebben wij de indruk dat de personenwagens te veel vergeten zijn in het plan. De plannen die een oplossing moeten bieden op dat vlak, zijn er hoofdzakelijk die pas op lange termijn kunnen worden uitgevoerd", klinkt het.

Freija Dhondt, gemeenteraadslid: "Het nieuwe mobiliteitsplan brengt te weinig échte oplossingen voor het mobiliteitsprobleem in onze stad. De meeste projecten die voorliggen zijn er die pas binnen 10 à 20 jaar kunnen uitgevoerd worden en waarbij we sterk afhankelijk zijn van financiële ondersteuning van hogere overheden. Denk bijvoorbeeld maar aan de ondertunneling van het rondpunt aan Sint-Martinus. Dit project is zeer onzeker en kost handenvol geld. Deinze heeft nood aan concrete, efficiënte maar ook snel uitvoerbare maatregelen die er voor zorgen dat we in beweging blijven."

Sp.a keurde het mobiliteitsplan van de stad niet goed en zal zelf haar eigen Deinze Mobiel plan blijvend onder de aandacht brengen. De partij pleit hierin om met minimale ingrepen en voornamelijk verkeerskundige aanpassingen drie grote lussen te creëren. Alleen op die manier kunnen we een antwoord bieden aan de huidige stilstand in Deinze.