Stad Brugge en Hogeschool VIVES bereikten een akkoord over de bouw van een multifunctioneel complex in de Xaverianenstraat in Sint-Michiels. Het complex, dat o.a. zal bestaan uit een sportzaal, een cultuurzaal en een bibliotheek, moet klaar zijn in de loop van 2019.

De nood aan zalen voor sport- en andere verenigingen in o.a. Sint-Michiels is groot. In het beleidsprogramma engageerde Stad Brugge zich ertoe hiervoor een oplossing te vinden.

Het stadsbestuur heeft nu samen met VIVES een akkoord bereikt over de realisatie van een multifunctioneel gebouw op een terrein gelegen langs de Xaverianenstraat waarvan de gronden gedeeltelijk eigendom zijn van VIVES en van de Stad.

Brede invulling: sport, cultuur, bibliotheek & cafetaria

Het Xaverianencomplex krijgt een brede invulling met een sportzaal, een gevechtsportzaal, een polyvalente cultuurzaal (die, op vraag van de omwonenden, niet als fuifruimte wordt ingericht), vergaderaccommodatie, repetitielokalen, een bibliotheek en een cafetaria. Ook toebehoren zoals kleedkamers, sanitair, berging,… worden uiteraard voorzien.

Nieuwbouw voor studentenvoorzieningen

Hogeschool VIVES zal aan de kant Xaverianenstraat een nieuwbouw optrekken voor de dienst studentenvoorzieningen (Stuvo). Er komt een grote ruimte (220 m²) met diverse ontspanningsmogelijkheden (TV, gezelschapsspellen, tafelvoetbal,…) als ontmoetingsplaats voor de studenten. Deze ruimte kan worden ingezet voor ontmoeting, samen studeren in blokperiodes, presentaties van en voor studenten… Deze polyvalente ruimte voor 100 personen is gelegen op het gelijkvloers. Aan de ontmoetingsruimte wordt een (overdekt) terras gepland. Er wordt zo een (visuele) link gelegd tussen de VIVES-campus en de sportsite van Stad Brugge die gerealiseerd zal worden aan de overkant van de Xaverianenstraat.