Tot nog toe bestaat er geen remedie voor dementie. Ondertussen blijft het aantal mensen dat aan dementie lijdt drastisch toenemen. Vandaag gaat het wereldwijd om 35 miljoen mensen. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie kan dit aantal verdubbelen tegen 2030.

“De uitdagingen zijn enorm, ook voor Vlaanderen”, zegt Ingrid Lieten. “We hebben veel expertise in huis. Die expertise gaan we bundelen in het VIND-project om versneld tot resultaten te komen.” . VIND staat voor Vlaamse Impulsfinanciering voor Netwerken voor Dementieonderzoek. Het netwerk bestaat uit internationaal vermaarde wetenschappers van verschillende onderzoeksgroepen in Vlaanderen, topclinici, en een topgroep op het vlak van onderzoek naar optimale zorg.

“Twintig jaar lang is er in Vlaanderen geïnvesteerd in onderzoek naar de inzichten in hersenziekten. De onderzoekers zullen hetbasisonderzoek blijven voeren. Maar vandaag willen we de resultaten van die jarenlange inspanningen maximaal inzetten ten behoeve van de zorg en behandeling van de patiënt", aldus Ingrid Lieten.

“Het dementienetwerk brengt alle Vlaamse topexpertise samen. De onderzoekers zullen elkaar met hun complementaire kennis en uitwisseling van hun resultaten versterken. Het netwerk zal waardevolle nieuwe inzichten opleveren over hoe we allen het risico kunnen beperken door het aanpassen van onze levensstijl en omgeving. Voor wie lijdt aan dementie in een vroeg stadium, kan het doorbraken betekenen voor een doeltreffende therapie. Het dementienetwerk zal ook inzetten op vroege diagnose, preventie, psychologische begeleiding en ondersteuning van patiënten, familie en zorgverstrekkers."