Schepen Dave Schops: "Dit nieuwbouwproject combineert de jeugdclub en de slagwerklokalen op één locatie waardoor beiden optimaal op mekaar kunnen inspelen. Ook is er rekening gehouden met de inplanting van de nieuwe Chiro lokalen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan toekomstige beschikbare open (speel)ruimte voor de Chiro jongens en meisjes."

In het ontwerp en tijdens de bouw wordt er extra rekening gehouden met een goede akoestische aanpak om geluidsoverlast naar de omliggende buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken.

De nieuwbouw zal ook op vlak van energiezuinigheid en duurzaamheid goed scoren.

De raming van het voorontwerp bedraagt 1.748.000 euro inclusief BTW voor de realisatie van de bouwwerken en de naaste omgevingswerken.

De start van de werken is gepland in november 2016 en de ingebruikname eind 2017.

Schepen Schops: "We zijn er als stadsbestuur van overtuigd dat met de realisatie van deze nieuwbouw zowel het jeugdhuis als de muziekacademie een enorme boost gaan krijgen!"