“Als het van minister van Pensioenen Bacquelaine afhangt, dan evolueert het plafond voor de pensioenen, dat momenteel alleen jaarlijks geïndexeerd wordt, voortaan mee met het algemene loonpeil. “Dat betekent dat de hoogste privépensioenen geleidelijk zullen stijgen”, zegt Karin Temmerman.

“Het spreekt vanzelf dat wij niks hebben tegen een stijging van de pensioenen, maar de minister wil het geld daarvoor deels zoeken bij het vroegere brugpensioen. Zo wil hij de de jaren in werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) minder laten meetellen bij de berekening van het pensioen zelf. De kans bestaat overigens dat dit geknoei aan het SWT-systeem in strijd is met het sociaal overleg. En ondertussen komen de mensen met een minimumpensioen er bekaaid van af. De regering wil immers de verhoging van de minimumpensioenen met 1 procent beperken tot werknemers met een volledige loopbaan. Zo zien maar liefst 9 op 10 vrouwen de beperkte verhoging langs hun neus wegglippen”, aldus Karin Temmerman.