Hier zijn nu jaren overheen gegaan. Het is blijkbaar niet eenvoudig om met de NMBS Infrabel een akkoord tot aankoop van gronden af te spreken. Maar nu is de kogel door de kerk en kan de gemeente overgaan tot de aankoop (552.893,0 € + kosten) van de strook grond naast de spoorweg. Aan het gedeelte (kant Laarstraat) dat eigendom blijft van de “spoorweg” zullen nieuwe perrons aangelegd worden. Hierdoor zal de wachttijd aan de overweg sterk ingekort kunnen worden.


Wanneer deze aankoop definitief afgerond is, kan worden overgegaan tot de heraanleg van de Laarstraat. Voor deze straat plant men een volledige make-over. Op de aangekochte ruimte voorziet men centrale parkeerplaatsen en zelfs een “rotonde” om het verkeer terug te sturen. De straat zal “doodlopend” worden, de doorgang naar de Statiestraat zal immers verdwijnen.


Vanuit “heemkundig” standpunt vragen we ons af wat er met het stationsgebouw gaat gebeuren. Het staat al jaren quasi leeg en daardoor te verkommeren. Dit typerend gebouw maakt visueel deel uit van ons gemeente. Het zou echt “zonde” zijn mocht ook dit verdwijnen.


Namens het sp.a team Zwijndrecht - Burcht

V.U. Denise Melis De Lamper,  sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider