Schepen Servaas De Vries over dit prachtige plein: "Onze kinderen veilig naar school, een mooi buurtplein voor iedereen. Deze twee doelstellingen waren de uitgangspunten voor de heraanleg van het pleintje aan onze gemeenteschool GLOC."

 In de nabijheid van de school is er voldoende parkeergelegenheid. Daarom werd er voor gekozen om het parkeren aan de schoolpoort tot een minimum te beperken. Dit gaf ons de mogelijkheid om een ruime en veilige uitwuifzone aan te leggen. Hier kunnen de lagere schoolkinderen rustig en veilig uit stappen. Het nieuwe plein moet ook ruimte uitstralen. Bomen, struiken en gras zorgen voor de aantrekkelijkheid look van het plein. De vlakte wordt doorbroken door een heuveltje en een wadi. Om de kinderen te beschermen bij het betreden van het plein werden steenelementen geplaatst. Die scheiden de voetgangers van de uitwijfzone waar de auto nog tot vlak bij de school kan rijden. Deze steenelementen afkomstig van onze Belgische Condroz zorgen ook voor een speels element. 

Na het aanbrengen van de rustbanken, fietsenstalling en vuilnisbakken zal dit plein meer zijn dan een veilig schoolplein: een grote meerwaarde voor de tuinwijk, ja zelfs voor de hele gemeente. Dit plein zal de spil worden van veel activiteiten die wat ruimte kunnen gebruiken. Dit plein kwam tot stand met de positieve inbreng van de leerkrachten van de GLOC. Bij het creëren van een veilige schoolomgeving gaven zij de nodige input en leverden de nodige inspanningen om dit project te doen slagen. Ook waarderen we als gemeentebestuur de inzet van vele ouders om de schoolpoort zoveel mogelijk verkeersvrij te houden en de schoolkinderen te voet en met de fiets veilig tot de schoolpoort te brengen.