Naar aanleiding van het in de pers aangekondigde nieuw proefproject om fietsdiefstallen tegen te gaan via een GPS – trackingsysteem, stelden zich reeds 20 Gentenaars spontaan kandidaat om deel te nemen aan de testen.  Bedoeling is het proefproject dit jaar te starten bij 50 fietsen. ‘Als het een succes is zal de stad nagaan hoe dit systeem best kan gepromoot worden’ antwoordde burgemeester Daniël Termont aan sp.a gemeenteraadslid Guy Reynebeau. Uit de overige antwoorden bleek nog dat de dienst Preventie en de Fietsambassade verder actief kandidaten zullen werven bij fietsorganisaties. Er komt geen algemene oproep meer. De test zal vooral dienen om de efficiëntie van de alarm- en meldingsfunctie en de nauwkeurigheid, het gebruiksgemak en de batterijlevensduur van de GPS na te gaan. Guy Reynebeau hoopt op positieve resultaten zodat de strijd tegen fietsdiefstallen vlug kan geoptimaliseerd worden. Dit is nodig als men weet dat in 2017 het aantal geregistreerde fietsdiefstallen nog steeg naar 2.405.  Hiervan konden slechts 6.4% of 155 diefstallen opgehelderd worden.