Het bestaande PrOS-project in Mechelen ter preventie van Probleemgedrag Op School wordt uitgebreid met een nieuw schooluitvalpreventieproject. Jongeren kunnen 4 weken uit de klas worden gehaald voor begeleiding.

Het project komt er op vraag van de scholen. «Zij stellen een toename vast van het aantal leerlingen dat definitief wordt uitgesloten. Zo werden vorig schooljaar 191 leerlingen uitgesloten in de stad. Met dit project willen we preventief ingrijpen», zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a).

Het nieuwe project biedt jongeren die probleemgedrag vertonen een time-out van 4 weken. In die periode worden activiteiten voorzien op het vlak van vorming, sociale vaardigheden, impulscontrole, ontspanning, welzijn en gezondheid. Er is ook een driedaagse trektocht in het programma opgenomen.

Na de opvang wordt nog 2 weken follow-up gedaan, zodat de herintegratie van de jongere in de klas begeleid wordt. Het project wordt betaald met Vlaamse subsidies.