Op de Antwerpse gemeenteraad stond een reeks aanpassingen in het politiereglement rond straatartiesten. Een aantal zaken wordt verboden. Een straatartiest mag niet meer op de horecaterrassen geld komen vragen. Hij of zij moet 10 meter afstand houden van het terras. Opmerkelijk is ook dat zeepbellenblazers volgens het nieuwe reglement verboden zijn. Deze acts zouden “de openbare ruimte beschadigen of bevuilen”. Groepen mogen niet meer dan tien straatkunstenaars tellen.

"Onnodig", reageerde gemeenteraadslid Robert Voorhamme (sp.a), "Dit reglement is het bewijs van overdreven bureaucratisering. We moeten algemene principes vastleggen in plaats van gedetailleerde reglementen, die tot in het absurde gaan. Willen wij in een stad leven waar creativiteit wordt beperkt door regeltjes waarvan niemand weet waarom ze nu eigenlijk bestaan?"