Uit de jaarcijfers van 2017 blijkt dat de werking goed was voor 11.742 inschrijvingen. Op woensdag 7 februari is er in de namiddag een open Waspernamiddag. Iedereen welkom.

De Wasperwerking biedt elke schoolvakantie speelpleinwerking aan van maandag tot en met vrijdag. Elk jaar gaat de werking van start met een opendeurdag, waar er meteen gespeeld kan worden om te proeven van het aanbod. Op deze Open Waspernamiddag is iedereen welkom om de werking en het Warandedomein te leren kennen. Er kunnen dagtickets worden aangeschaft voor de komende vakanties. In de ouderbar zijn er hapjes en drankjes te verkrijgen. Iedereen vanaf 3 jaar, vergezeld van hun ouders, is welkom op woensdag 7 februari van 14 tot 17 uur.

Steeds meer kinderen komen spelen. In 2017 waren er in totaal 11.742 spelende kinderen tijdens de Wasperwerking. Dit is een opwaartse trend tegenover de vorige jaren, respectievelijk 10.222 inschrijvingen in 2016 en 8.713 inschrijvingen in 2015. Ook tijdens de laatste vakantiewerking, in de kerstvakantie, was er sprake van een stijging. Dit is een gevolg van een focus op toegankelijkheid van de werking en verbreding van het aanbod. De komst en het gebruik van de UiTPAS heeft ervoor ook gezorgd dat er een breder publiek kan worden aangesproken, door laagdrempeligheid te creëren.

Het Snoezelpaleis

Nieuw in de werking is het Snoezelpaleis. De prikkels en indrukken op een speelplein kunnen soms heel zijn intens voor kinderen met een beperking. Er is al een prikkelarm lokaal, maar dit biedt niet voor elk kind een oplossing. Dankzij het Snoezelpaleis kunnen deze kinderen op een andere manier tot rust komen of gericht geprikkeld worden. Snoezelen is een activiteit die gebruik maakt van zintuiglijke prikkels zoals sfeerlicht, muziek en speciale geuren. Gericht prikkels aanbieden in een rustige omgeving kent heel gunstige gevolgen, kan een uitbarsting of crisismoment voorkomen en draagt bij tot een positieve speelervaring. Het Snoezelpaleis op De Warande is een oude scheepscontainer die ingericht is met snoezelelementen. Binnenkort zou er gewerkt worden met themakoffers. Zo kan er vlot materiaal verzameld en bewaard worden en kan er aan de container telkens een andere inkleding gegeven worden.

Meer info: Bert Herrewyn, schepen van Jeugd en voorzitter vzw De Warande, 0496 25 81 54