Nieuw socialisme in tijden van ecologische transitie #nieuwsocialisme

Als we de ecologische uitdagingen van deze tijd krachtdadig willen aanpakken, is er nood aan een sterke overheid die ervoor zorgt dat de economie in dienst staat van de mensen en de planeet - en niet omgekeerd. De uitdagingen zijn te groot om op individuele gedragsverandering te rekenen als ultieme oplossing. Natuurlijk is elke individuele inspanning goed, maar voor sp.a is het de taak van de samenleving om die inspanningen collectief te leveren. Elk voor zich gaat het niet volhouden, en elk voor zich gaat tekortschieten.

sp.a draait het perspectief radicaal om.

Gedaan met het moraliserende vingertje. Het is de taak van de samenleving om het voor iedereen makkelijk, betaalbaar en vanzelfsprekend te maken om duurzame keuzes te maken.