De stad Mechelen keurde vrijdag het bestek goed voor de inrichting van het nieuwe speelplein Europalaan – M.Somerstraat te Mechelen. “We trekken 60.000 euro uit om van dit plein in de wijk Mechelen-Zuid een volwaardig en modern speelplein te maken zodat kinderen van de nieuwe verkaveling aan de Europalaan zich kunnen uitleven op hun eigen speelplein”, zegt schepen voor Jeugd Caroline Gennez.

De inrichting van het nieuwe speelplein aan de Europalaan kadert in het Speelruimteactieplan van de stad en past in het streven naar een woonomgeving waarin zowel jong als oud zich thuis voelt.
Het nieuwe speelplein zal uit drie delen bestaan. Een eerste speelzone is bestemd voor kinderen van 2 tot 6 jaar met een centraal speelelement en enkele kleine speelelementen die de kindvriendelijke uitstraling van deze zone versterken.
De tweede zone richt zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor hen komt er een uitdagend speelelement dat inspeelt op de aanwezigheid van de bestaande speelheuvel. Eventueel extra speelelementen op of naast de speelheuvel worden voorzien die inspelen op de leefwereld van grotere kinderen. De aanwezige tunnel met rioolbuis blijft behouden.
De derde speelzone is bestemd voor kinderen van alle leeftijden. Deze zone biedt de mogelijkheid tot spelen van balsporten, hierbij rekening houdend met nabijgelegen tuinen. Eventueel worden er enkele sport/speeltoestellen voorzien die bestemd zijn voor alle leeftijden.
Caroline Gennez: “We willen op termijn de woonkwaliteit van elke Mechelaar verbeteren door een groen- of speelelement te verschaffen binnen de 400 meter van zijn woning. De speelpleintjes zullen ook goed onderhouden worden en zoals beloofd worden er elk jaar enkele speelpleinen vernieuwd en bijgebouwd”.
Bij de herinrichting en aanleg van speelpleinen is er ook speciale aandacht voor de veiligheid van de gebruikers op het vlak van architectuur, inrichting, het openbaar domein en verlichting.