Vanaf volgende zomer zal Leuven met de komst van het nieuwe Sluispark aan de Vaartkom over een tweede stadspark beschikken. Centraal in het Sluispark, dat ongeveer één hectare groot zal worden, komt er een grote open ruimte met verschillende recreatiemogelijkheden en een podium.

Uitstekend nieuws voor de Leuvenaars en meer bepaald voor de onmiddellijke omgeving van de Vaartkom, want vanaf volgende zomer zal je doorheen het project DijleDelta kunnen rondkuieren in de nieuwe groene long van de stad. De aanleg van het één hectare grote Sluispark (ongeveer dezelfde oppervlakte als het stadspark in het centrum) moet in oktober van start gaan en het ontwerp is het resultaat van een grootschalig overleg met de buurtbewoners. "Het is evident dat de Leuvenaars hun zegje konden doen, want aan de Vaartkom zijn we toch bezig met de ontwikkeling van een nieuw stukje Leuven", zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a). "Zo zal de speeltuin langs de bewoonde zone aan de Glasblazerijstraat op hun vraag een waterspeeltuin worden. Het Sluispark zal niet alleen op cultureel en ecologisch vlak van grote waarde zijn, het moet de plek worden waar alle geledingen van de bevolking elkaar kunnen ontmoeten in een aangename en rustige omgeving."

Opwaardering Dijle

Binnen goed één jaar zullen 'groen' en 'blauw' dus toonaangevend worden aan de Vaartkom, dat momenteel nog altijd één grote bouwwerf is. De Dijle zal er een belangrijke rol krijgen en moet de inwoners van de nodige zuurstof voorzien. "Het opwaarderen van de Dijle en zijn aftakkingen zal als een rode draad doorheen het park lopen", aldus nog Ridouani. "Daarom is onze groendienst ter hoogte van de Hoorn al gestart met de aanleg van een ecologische moeraszone in de zandvang waardoor het zand wordt opgehouden en geen problemen meer zal veroorzaken in de jachthaven. De Dijle zal ook centraal door het park lopen en wordt een echt belevingselement dankzij de komst van terrassen (zoals aan de Dirk Boutslaan, red.) en vistrappen. Centraal in het park komt een grote grasoppervlakte en ter hoogte van de huidige Sluisstraat installeren we een podium van zo'n 10 op 20 meter waar optredens kunnen plaatsvinden en dat zal uitlopen in toegankelijke trappen die tot in de Dijle gaan. In het park zelf komen natuurlijk ook verschillende rustbankjes en recreatiemogelijkheden."

Auto's weren

Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) lichtte tijdens de voorstelling van de plannen ook toe dat de Sluisstraat in een nieuw jasje wordt gestoken. "De Sluisstraat staat toch bekend als één van de slechtste straten van Leuven dus zullen we de kasseien vervangen en de straat in twee knippen om er de auto's te weren, al blijft De Hoorn wel toegankelijk", weet Robbeets. "Doorgaand verkeer zal enkel nog mogelijk zijn voor de plaatselijke bewoners en het gedeelte tussen het park en de Halfmaartstraat wordt ingericht als een woonerf met bomen en parkeermogelijkheden. In het park zelf komen fietspaden langs het centrale plein en de Dijle. Het wordt een aangename route voor fietsers tussen de Vaartkom en het stadscentrum."

Hoeveel het nieuwe stadspark moet kosten is nog niet geweten. De stad zal de nieuwe groene long samen beheren met projectontwikkelaar Virix.

KENNY HENNENS

© 2015 De Persgroep Publishing ( Het Laatste Nieuws)