Volgens het nieuwe drinkwaterdecreet moeten de Vlaamse drinkwatermaatschappijen tegen 1 augustus bij waterregulator VMM een plan indienen waarin ze de drinkwaterprijs voor de komende zes jaar voorleggen. De Watergroep heeft dat gedaan, maar moet nu een nieuw plan indienen.

Beenders stoort zich vooral aan de prijs, die volgens zijn berekeningen met 30 procent zal stijgen. “Dat is enorm veel, zeker als je rekening houdt met de 5.000 gezinnen die alleen al in Limburg een afbetalingsplan hebben voor hun waterfactuur”, zegt Beenders.

Ander punt van kritiek van Beenders is dat de huur van brandslangen van 150 euro naar 1.325 euro per jaar stijgt. “Ik hoop dat nu De Watergroep haar huiswerk opnieuw mag maken, het ook hier de nodige correcties doorvoert”, zegt Beenders.

Beenders heeft ook kritiek op de manier waarop de tarieven worden berekend. “Ze hebben de prijs voor de afvoer en de zuivering van het afvalwater niet meegenomen in hun plan”, zegt Beenders. “Als de inschattingen niet juist zijn, dan zullen de consumenten de opgestapelde tekorten later moeten bijbetalen.”

(dit artikel verscheen in HBvL, 2-8-16)