Het nieuwe uitvoerend bestuur bestaat uit:

Voorzitter: David Geladé
Ondervoorzitters: Patricia Vanluyten en Pascale Grootjans
Secretaris: Kjell Coel
Penningmeester: Louis Uyttebroeck
Politiek secretaris: Luc De Cooman