Het Mechelse stadsbestuur trekt 30.000 euro uit voor een nieuw zorgproject voor cursisten van het Tweedekansonderwijs, een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Een psycholoog zal ondersteuning bieden aan leerlingen te begeleiden die problemen hebben met tucht, studiehouding en/of motivatie. Hij of zij zal gesprekken voeren en indien nodig doorverwijzen naar externe hulpverleners. "Dikwijls zijn het precies deze problemen die de cursisten eerder verhinderd hebben om een diploma te behalen. Om te vermijden dat zij opnieuw geconfronteerd worden met dezelfde barrières, wordt er nu een zorgproject opgestart", verklaart schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a).
Doel is in 2010 minstens tien cursisten te begeleiden. Daarnaast is er ook aandacht voor het lerarenkorps.
Via overleg en vorming worden zij ondersteund bij het omgaan met deze cursisten.