De stad Mechelen moet het al tien jaar met slechts één zwembad stellen. Met de bouw van een nieuw overdekt 25-meter bad komt daar verandering in. Als locatie werd er gekozen voor het sport- en recreatiedomein De Nekker.

De provincie kondigde gisteren aan dat het zwembad pas in 2013 kan worden voltooid. Het stadsbestuur wil echter dat er bij de start van het schooljaar in 2012 voldoende infrastructuur is voor alle zwemmende Mechelaars. “Deze kwestie sleept al jarenlang aan en wij zijn even verontwaardigd als de inwoners van onze stad. Volgens mij kan de uitvoering van de plannen die nu op tafel liggen, versneld worden. Wij vragen dat niet alleen de scholen maar ook de zwemclubs over de nodige uren en banen kunnen beschikken. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat er binnen het ontwerp ook aandacht is voor duurzaamheid en energie”, zegt schepen van Ruimtelijke Planning Karel Geys (sp.a).

Iedere Mechelaar weet dat onze stad meer dan één zwembad verdient. Na de sluiting van ‘den ouden dok’ aan het Rode Kruisplein in 2000, was meteen duidelijk dat het intussen gerenoveerde zwembad Geerdegemvaart niet aan de vraag kon voldoen. Zowel de Mechelse scholen als de zwemclubs hadden hier de afgelopen tien jaar onder te lijden. Aanvankelijk wilde de stad het oude zwembad renoveren, maar dit bleek door de hoge kostprijs, het niet kunnen voldoen aan de milieunormen en de energiekost geen goede optie te zijn. “Wij hebben er altijd voor gepleit om een nieuw zwembad te bouwen en wij hebben de Nekker van in het begin naar voren geschoven als de meest geschikte locatie. Het domein is op het vlak van sport en recreatie immers een grote troef voor Mechelen. Ook wat mobiliteit betreft, is er geen probleem: het is gemakkelijk te bereiken en er is voldoende parkeerplaats”, legt Karel Geys uit.

Het enige probleem was dat de provincie Antwerpen de grond in erfpacht heeft. Daarom is het stadsbestuur samen met buurgemeenten Putte en Bonheiden naar het provinciebestuur gestapt. “De provincie investeert meer dan 14 miljoen euro en Mechelen staat in voor 70% van de exploitatiekosten. Het wordt een modern 25-meter (25m x 21m) bad, een instructiebad en een plonsbad voor watergewenning.  Zoals altijd willen wij ook bij dit project aandacht hebben voor duurzaam bouwen. Wij hebben er dus voor gepleit dat energiezuinigheid en duurzaamheid een absolute prioriteit moesten zijn”, aldus sp.a-schepen Karel Geys.

Het provinciebestuur kondigde gisteren aan dat het zwembad pas in 2013 zal open zijn. Schepen van Ruimtelijke Planning Karel Geys wil het proces echter versnellen. “Wij vinden het belangrijk om de bouw van het zwembad zo snel mogelijk te realiseren. De Mechelaar heeft immers al lang genoeg moeten wachten. Op basis van deze plannen moet het mogelijk zijn om de termijn met een zestal maanden te vervroegen. Zowel in de plannings- als in de uitvoeringsfase moet het mogelijk zijn om telkens 3 maanden te winnen, zodat begin schooljaar 2012 haalbaar moet zijn.  Nu ligt de bal in het kamp van de provincie die hiervan een prioriteit moet maken.” Het nieuwe zwembad in de Nekker zal er zijn voor iedereen: schoolkinderen, gezinnen, senioren, personen met een handicap, recreatieve en competitieve zwemmers.