Vorig jaar startte de gemeente Essen met een diervriendelijk zwerfkattenbeleid. De laatste jaren kwamen er bij de gemeente almaar meer meldingen van zowel bezorgde dierenvrienden als van inwoners die overlast ondervonden van zwerfkatten. “Na een half jaar is de eerste evaluatie van de nieuwe aanpak zeker positief te noemen”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu en dierenwelzijn (sp.a). 

Zwerfkatten zijn vaak kittens uit een nest van een huiskat die ergens gedropt zijn en weten te overleven in de natuur. Populaties verwilderde katten breiden zich snel uit. In 16 maanden tijd kan één enkel kattenkoppel 36 nakomelingen voorbrengen. Zo veroorzaken ze al snel hinder en overlast. Dat gaat van het openkrabben van verpakkingen tot uitwerpselen in de tuin. En, bovendien, waar veel katten zijn, verspreiden typische kattenziekten immers snel van zwerfkatten naar huiskatten en omgekeerd.

De komende jaren is er telkens een budget van € 10.000 voorzien om het probleem aan te pakken.  We kochten vorig jaar twee nieuwe diervriendelijke vangbakken en sloten een overeenkomst met een Essens dierenarts.

Gezonde zwerfkatten worden door deze dierenarts gesteriliseerd of gecastreerd, krijgen de nodige medicatie toegediend en worden ingeënt en ontwormd. Na een nacht herstel en voeding worden opnieuw vrijgelaten in hun eigen leefgebied, want zwerfkatten zijn nu eenmaal op hun vrijheid gesteld en hen domesticeren lukt niet. Katten die té ziek zijn laat men inslapen.

31 katten werden intussen met de hulp van een fantastische vrijwilligster gesteriliseerd, 14 katers werden gecastreerd en jammer genoeg moesten we ook 4 katten laten euthanaseren.  

Helmut Jaspers: “Dit nieuwe beleid zal op termijn de overlast die inwoners ondervinden van verwilderde katten sowieso reduceren, voor de katten zelf is het een diervriendelijke oplossing en bovendien zal het ook de druk op het dierenasiel Canina hopelijk aanzienlijk verminderen”.

Wie zwerfkatten wil melden vindt meer info op: https://www.essen.be/product/1184/zwerfkatten