Het Lokaal Overlegplatform SecundairOnderwijs (LOP SO) start met een lerend netwerk om te voorkomen dat leerlingen uit de boot vallen. Het netwerk is een uitbreiding van Ris-K (Risicosituaties op school positief doen kantelen), een project dat scholen en welzijnspartners bij elkaar bracht om probleemsituaties zo vroeg mogelijk aan te pakken en zo schooluitval te verhelpen.

Ris-K ontstond in 2010, uit de bezorgdheid van het LOP en het stadsbestuur dat te veel leerlingen dreigden uit de boot te vallen. “We willen niemand achterlaten in Leuven. Er zijn altijd kinderen die het moeilijk hebben, thuis of op school, waardoor ze dreigen af te haken”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “Dat moeten we zo vaak mogelijk voorkomen. Daarom hebben we dit nieuwe lerend netwerk opgestart.”

In dat netwerk zijn alle Leuvense secundaire scholen, welzijnspartners en CLB’s welkom om samen te werken om  schooluitval te voorkomen. “De kennis en ervaringen vanuit Ris-K worden nu doorgegeven aan het brede onderwijsveld”, zegt Ridouani.

Ris-K deed die kennis en ervaringen op in zes Leuvense scholen met een groot aantal kwetsbare leerlingen. In  het Ris-K project gingen scholen, CLB’s en welzijnspartners aan de slag om risicosituaties op school te herkennen en te keren. Ze zochten naar de meest adequate  begeleidingsvormen en methodes om leerlingen, leerkrachten, leerlingbegeleiders, directies en CLB’s te versterken en hun betrokkenheid te verhogen.

“De intense samenwerking die via Ris-K tussen alle partners tot stand is gekomen, is een model waar we met 'alle' scholen naartoe willen. Die aanpak zorgt voor meer openheid en ruimte om zich kwetsbaar op te stellen, voor zowel leerkrachten, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers  en directie als leerlingen. Dat biedt kansen om een open, positief schoolklimaat te creëren en een realiseerbaar zorgplan uit te werken.”