Nieuwe affiche zone 30 in de octopuspalen -21/04/2017  (thv octopuspaal Wonderwijs, Polderstraat 78, Sint-Kruis)

Het begin en einde van een schooldag gaan traditioneel gepaard met een toenemende verkeersdrukte waardoor het risico op ongevallen jammer genoeg toeneemt.  Sinds jaar en dag maakt het stadsbestuur van verkeersveiligheid een topprioriteit.  De omgeving van een school krijgt hierbij meer dan bijzondere aandacht.  Kinderen moeten de afstand van thuis tot aan de schoolpoort en omgekeerd veilig kunnen afleggen. 

Stad Brugge was in 2015 de eerste Vlaamse centrumstad die het ‘Save Charter’ ondertekende.  Met dit charter engageert stad Brugge zich om zeer concrete acties te ondernemen om de verkeersveiligheid in Brugge te verbeteren.  Bovenop dit Save Charter stelde stad Brugge, in overleg met de lokale politie, het ‘Actieplan veilige schoolpoort’ op.  Dit actieplan bevat 10 extra maatregelen, specifiek om de verkeersveiligheid in de buurt van scholen te verbeteren.  Het plan sluit dan ook perfect aan bij het Save Charter. 

De meeste schoolomgevingen zijn omgevormd tot zone 30.  Op geregelde tijdstippen worden de affiches in de octopuspalen vernieuwd.  Met deze kleine actie willen wij alle automobilisten oproepen zich aan de snelheidsbeperking te houden.

Een tijd geleden werd een affichewedstrijd uitgeschreven.  Alle kinderen uit het basisonderwijs konden een ontwerp indienen.  Uit meer de 450 inzendingen werden de 4 sterkste ontwerpen geselecteerd.  Reeds 2 affiches waren al zichtbaar in het straatbeeld. 

Vanaf vandaag worden alle affiches vervangen door een nieuwe affiche.  Deze affiche werd ontworpen door Emma Steelandt uit Wonderwijs.  Wonderwijs is een lagere school voor buitengewoon onderwijs, gericht op kinderen van 6 tot 13 jaar die moeilijk leren.  Een gespecialiseerd team streeft een toffe, positieve sfeer na en geeft onderwijs op maat aan kinderen met specifieke zorgvragen.  Kinderen werken op hun eigen niveau en tempo, in kleine klasgroepen en met individuele ondersteuning.  De uitdagende, groene en functionele leeromgeving geeft kinderen extra kansen en mogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen.  Het verkeerspark op school is daar een mooi voorbeeld van en toont aan hoe belangrijk de school verkeersopvoeding vindt.  Wonderwijs is dan ook bijzonder trots op de creativiteit van hun leerling Emma.  Ook wij willen Emma bedanken voor haar mooi ontwerp.  Jouw affiche zal vanaf volgende week in elke Brugse octopuspaal te zien zijn.  Deze vernieuwing moet alle ouders en weggebruikers eraan herinneren dat de meeste schoolomgevingen zone 30 zijn en we het samen veilig kunnen houden als iedereen zich daarvoor inspant. 

Een affiche in de schoolomgeving is maar één actie om rond verkeersveiligheid te werken.  Een veilige schoolomgeving is heel belangrijk en is een verantwoordelijkheid van iedereen. 

Pablo Annys

schepen van preventie en energie