Er is wel degelijk welvaart genoeg voor iedereen.
Maar dan is het nu meer
dan ooit tijd om op te
staan, zegt @johncrombez

In plaats van onze welvaartsstaat af te breken, zoals nu gebeurt, gooit sp.a-voorzitter John Crombez met zijn boek Ctrl+Alt+Del het over een andere boeg.

We kunnen nieuwe afspraken maken: over de manier waarop we werken, hoe lang, of over hoe we onze sociale zekerheid organiseren en betaalbaar houden.

Voor het tweede deel van Ctrl+Alt+Del vroeg Crombez de mening van 8 gastauteurs, die zijn voorstellen onder de loep namen. “Alleen als we het eerlijker en eenvoudiger maken, bieden we weer zekerheid en toekomst”, vindt Crombez.

Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ook onze economie en onze sociale zekerheid nood hebben aan een reset. Maar liefst 66 op de 100 jongeren denkt dat ze het in de toekomst niet beter zullen hebben dan hun ouders. Daarom trok sp.a-voorzitter John Crombez een jaar geleden het debat op gang met een opgemerkt eerste deel, waarin hij 8 fundamentele Shifts voorstelt om onze economie en onze sociale zekerheid eerlijker en eenvoudiger te maken.

Na een jaar lang toeren en debatteren schreef hij nu, samen met 8 gastauteurs, een vervolgverhaal. Crombez: “Ik ben ontzettend dankbaar en best trots dat Liesbeth Driesen, Wouter Torfs, Riet Ory, Karel Vinck, Bleri Lleshi, Laura Slimani, André Bergen en Monseigneur Bonny mij van antwoord dienen. Over onze fiscaliteit, onze economie, onze sociale zekerheid én onze arbeidsmarkt. Ik schreef het al begin 2016: om een samenleving te herdenken, heb je iedereen nodig en. Dat kan alleen als je naar elkaar te luistert en van elkaar leert. Voorbij de waan van de dag.”

Dit tweede deel van Ctrl+Alt+Del zet dan ook een stap verder om het tij radicaal te doen keren

Het is tijd om op te staan als we opnieuw zekerheid en toekomst willen bieden. Ik doe dan ook voorstellen voor een economie die eerlijker is, omdat ze dan beter draait voor iedereen. En voor een sociale zekerheid die behalve eerlijker ook eenvoudiger is, omdat ze dan beter beschermt.

In plaats van onze welvaartsstaat af te breken, vindt Crombez de tijd gekomen om knopen door te hakken op basis van een positief toekomstproject. “We kunnen nieuwe afspraken maken als samenleving: over de manier waarop we werken, hoe lang, of hoe we bijvoorbeeld onze pensioenen financieren.” De verschillende bijdragen van de gastauteurs hebben Crombez geïnspireerd om Ctrl+Alt+Del verder uit te diepen met 7 concrete voorstellen. 

Klik hier en download of vraag jouw gratis exemplaar van Ctrl+Alt+Del.