Onder het waakzame oog van de Halse reuzen werd het vernieuwde winkelcentrum in Halle ingewandeld. Na 3 jaar werken en hinder is de vernieuwing van het Halse handelscentrum een feit De plantvakken werden intussen gevuld met het nodige groen en enkele bomen. Naast de marktkast werd een oplaadzuil geïnstalleerd waar fietsers hun elektrische fiets kunnen opladen. Ook het gros van het straatmeubilair werd geplaatst. Maar de fietsstallingen, de zitbanken en de afvalhouders zullen pas na 15 januari geleverd en geïnstalleerd kunnen worden.   Voor het verkeer blijft de Beestenmarkt nog enkele dagen afgesloten. Door de uithardingstijd van cementgebonden verhardingen is zwaar verkeer immers nog niet toegestaan. Maar vanaf donderdagmiddag 14 december zal al het verkeer opnieuw van de Ninoofsesteenweg naar de Volpestraat kunnen rijden.  De lengte van vrachtwagens is er echter voortaan beperkt tot 8 meter. Voor deze lengtebeperking zal de nodige signalisatie aangebracht worden ter hoogte van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Auguste Demaeghtlaan.

Op de Beestenmarkt zelf zijn er nog 5 plaatsen voorzien voor kort parkeren met een duur van 30 minuten (langs de kant van de voormalige Hode-winkel). Er is eveneens een parkeerplaats voorzien voor mindervaliden.

Schepen van Openbare Werken Johan Servé gaf in zijn openingstoespraak een overzicht van de voorbije werken.

“In het voorjaar 2015 werd gestart met de vernieuwingsoperatie van het commercieel centrum in Halle. Voor de bewoners en zeker voor de handelaars waren het soms harde noten kraken. Maar nu ook de Beestenmarkt afgewerkt is, kunnen de vele bezoekers opnieuw gezellig kuieren en shoppen in hun vertrouwde winkelcentrum en doet Halle zijn reputatie van winkelstad opnieuw alle eer aan.  In de loop van 2016 werd geopperd om ook de Beestenmarkt die eigenlijk gedateerd was mee op te nemen in het concept van het handelscentrum.  In het project van de beestenmarkt – Maandagmarkt - Basiliekstraat werden archeologische opzoekingen uitgevoerd naar de restanten van de vroegere bewoners – gebruiken – bebouwing - restanten van poorten en bruggen gezocht.  De resultaten hiervan zijn eerder beperkt te noemen in vergelijking met de archeologische vondsten op de Beestenmarkt te beurt viel. We wisten via oude Ferraris kabinetskaarten ( opgetekend tussen 1771 en 1778) dat de huidige Beestenmarkt vroeger dienst deed als kerkhof binnen de stadsmuren. Nu moet u weten dat dergelijke plaatsen voor archeologen en onroerend erfgoed heel belangrijk en waardevol zijn……..zij kwamen hier toe net zoals wij naar Wallibi zouden gaan. Toen de eerste proefsleuven werden gegraven bleek al snel dat het onderzoek geruime tijd zou duren door de aanwezigheid van de vele skeletten. We besloten dan ook om het archeologisch onderzoek vooraf uit te voeren, om het wegverkeer zo lang mogelijk toe te laten richting Volpestraat. Uiteindelijk werden er 279 skeletten opgegraven en onderzocht.  Afgelopen dagen werd de laatste hand ( moet eigenlijk zeggen de voorlaatste hand) gelegd aan het afwerken van de verharding en het uitvoeren van de beplanting. Deze beplanting zal nog ingekort worden achteraf, het ontbrekende straatmeubilair met name fietsstallingsbeugels, zitbanken en afvalhouders worden vanaf half januari uitgevoerd omdat door de lange leveringstermijnen van de leveranciers de goederen niet vroeger beschikbaar zijn. Ook de elektriciteitskasten zullen worden aangepakt, door ze te beplakken met oude aanzichtsfoto’s van de Beestenmarkt.

Het kostenplaatje€ 1 303.000 ten koste van de stad en € 4 372.000 ten koste van Farys.

Tot slot van de plechtigheid kreeg ook de kleine Vaantjesboer een nieuw plunje aan. Hiervoor zorgde de Halse prinsengarde.