In december 2016 kwam er nog een nieuwe taks bij in het lange rijtje van nieuwe of verhoogde taksen die de Menenaar moet betalen: 100 € voor een afscheidsplechtigheid in een bezinningsruimte, 150 € voor niet-inwoners. Een asociale belasting onafhankelijk van het inkomen en dat op een voor de mensen al moeilijke periode, namelijk na het overlijden van een dierbare.

“Het betalend maken van dienstverlening aan tarieven die niet in relatie staan met het inkomen van de gebruiker is sowieso oneerlijk”, is de mening van de sp.a - Groen fractie in de Meense gemeenteraad. Dat is geen einde aan de gratis-politiek maar gewoon een zoveelste stijging van de belastingsdruk. In het verleden werden de onderhoudskosten immers gedragen door de algemene middelen van het stadsbestuur. Nu moet de inwoner deze kost zelf betalen. Raadslid Caroline Garreyn: “De bezinningsruimten kwamen er juist om iedereen – onafhankelijk van hun financiële draagkracht of overtuiging - de mogelijkheid te geven om waardig afscheid te kunnen nemen van zijn of haar dierbaren. Nu zullen sommigen gedoemd zijn om opnieuw in regen & wind buiten te blijven staan of supersnel, in maximaal 15’ afscheid te moeten nemen van hun dierbaren.”

Schepen Coppens gaat er prat op dat het beleid zich ondanks de tegenvallende  inkomsten houdt aan de belofte om de personenbelastingen niet te  verhogen. Een beetje hypocriet natuurlijk, want van nagenoeg iedere  dienst aangeboden door het stadsbestuur werd de prijs sinds het begin van de legislatuur gevoelig verhoogd. 

Wij stellen ons als sp.a - Groen fractie trouwens de vraag waarom enkel het gebruik van de bezinningsruimten getaxeerd worden. De belasting geldt immers niet voor  kerkelijke begrafenissen. Het onderhoud van de kerken wordt toch indirect via de opleg aan de kerkfabrieken ook betaald vanuit de stadskas. Waar is hier het gelijkheidsbeginsel gevolgd? 

Naast de retributie voert stad Menen ook een reglement in die het gebruik van de bezinningsruimte regelt. Raadslid Garreyn kon zich hierin vinden, maar wees hierbij op het tekort aan stoelen, onaangepaste temperatuur en gebrekkige geluidsinstallatie: “Ik maakte het al enkele malen mee dat iemand onwel werd door het lange rechtstaan of de temperatuur. Ik vraag dan ook een wederzijds engagement waarin ook Stad Menen haar bezinningsruimten als goede huisvader onderhoudt en beheert.”