Langs de Vaart tussen Leuven en Wijgmaal hebben burgemeester Louis Tobback (SP.A), SP.A-schepenen Myriam Fannes en Mohamed Ridouani en de leerlingen van basisschool Bleydenberg gisteren de eerste bomen uitgezet voor de heraanplanting van de kanaaloevers.

De stad Leuven liet in samenspraak met Agentschap Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal NV eerder 769 populieren vellen langs de Vaart. De bomen waren kaprijp en hielden een reëel veiligheidsrisico in. Ondertussen zijn de vellingen op Leuvens grondgebied beëindigd en maakt de afdeling groenbeheer werk van de heraanplanting.

In de plaats van de 300 populieren op Leuvens grondgebied worden 250 inheemse hoogstambomen aangeplant. Daarbij zijn honderd zomereiken, naast de haagbeuk, wilde appel, mispel, zoete kers en iep. Vooral de wilde appel heeft een belangrijke functie, want de vruchten zijn voedsel voor de eikelmuis, een koesterdier dat langs de oevers van de Vaart leeft. 'De nieuwe bomen zijn meteen enkele meters hoog', klinkt het. 'Uiteraard kunnen de jonge bomen niet meteen het beeld van de hoge populieren vervangen. Maar, over enkele jaren zal hier weer een mooie, groene wand tot stand komen.' In het najaar wordt het jonge bomenbestand aangevuld met 6.500 stuks kleiner bosgoed.

 

HANNELORE SMITZ

© 2015 Corelio (Het Nieuwsblad)