(foto: NB, Ludo Halsberghe) 

Veel hondenbaasjes weten nog niet dat hondenpoepzakjes ook in gewone zwerfvuilbakken gedeponeerd mogen worden. Met een nieuwe campagne wordt extra duidelijk dat dit wél mag.


Ergernis

Een frisse neus halen tijdens de dagelijkse wandeling met de hond is een ontspannende bezigheid. Als je met de hond op openbaar terrein wandelt, moet de boodschap die de hond achterlaat opgeruimd worden. Hondeneigenaars zorgen steeds zelf dat ze een hondenpoepzakje bij zich hebben om de uitwerpselen op te ruimen. Als de hondeneigenaar de boodschap niet opruimt, komen er meteen een aantal problemen bij kijken. Zo wordt het openbaar domein minder aangenaam voor de andere wandelaars. Ook krijgen andere hondenbaasjes een slechte naam, wat niet de bedoeling is. Tot slot, als het hondenbaasje het niet opruimt, moeten de stadsdiensten dat doen. Dat kost onnodige tijd en geld. Hondenpoep is dus een terechte ergernis voor diverse betrokken partijen, gepleegd door een minderheid onder de hondenbaasjes. Het aantal meldingen gedurende de afgelopen jaren blijft ongeveer gelijk : tussen 60 en 70 per jaar.

Recente cijfers uit de stadsmonitor 2017, aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van
hondenpoep:

-Kortrijk scoort met 16% lager dan gemiddelde in Vlaanderen (18%)
-Laagste cijfers van de 13 centrumsteden

Ook bij de Kortrijkse kinderen is de ergernis aanwezig. Het kinderwijkparlement van de wijk Sint-Jan schoof dit schooljaar ‘hondenpoep op de stoep’ naar voren als het meest urgente probleem in het stadsbeeld. Zij stelden voor om palen te voorzien waarin je hondenpoepzakjes kan deponeren. Bijkomend ontworpen ze enkele campagnebeelden voor de stad. 

Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu: “Uiteraard zijn alle honden meer dan welkom in de stad. Het komt er enkel op aan om de boodschap die ze achterlaten uit het stadsbeeld te weren. Zodat we deze ergernis nog meer terugdringen.“

Zwerfvuilbakken

Met deze nieuwe campagne wordt extra duidelijk dat hondenpoepzakjes ook in de stedelijke zwerfvuilbakken gedeponeerd mogen worden. Er zijn maar liefst 700 vuilbakjes over het volledige grondgebied verspreid, te raadplegen op via www.kortrijk.be/hondenpoep. Er is geen enkele reden om geen zakje te gebruiken of het zakje te laten rondslingeren. De campagne bestaat uit een nieuw beeld dat via affiches en panelen op hotspots en zwerfvuilbakken in het straatbeeld opduikt. Een verrassend filmpje verspreidt de campagne via internet. Wie een affiche aan zijn venster wenst uit te hangen, kan die ophalen aan de onthaalbalie van het stadhuis. 

Hardleerse hondenbaasjes

Hondeneigenaars die het vertikken de zakjes te gebruiken en hun hond zijn gang laten gaan zonder het op te ruimen, krijgen een gemeentelijke administratieve sanctie. Het politiereglement windt er geen doekjes om: het achterlaten van hondenpoep staat gelijk met sluikstorten. Sinds 1 januari 2009 geldt een politieverordening die paal en perk stelt aan feiten die voor overlast en irritatie zorgen. Hondenpoep op de stoep behoort tot de overtredingen waarvoor je een gemeentelijke administratieve boete riskeert die kan oplopen van 50 tot 250 euro. Neem dus voldoende hondenpoepzakjes mee op de
wandeling. De gemeenschapswachten blijven toezien op het bijhebben van hondenpoepzakjes en het opruimen van hondendrollen. Hou de hond ook aan de leiband. Loslopen kan op de hondenloopweides in park De Blauwe Poort, speeldomein De Warande, de Vlienderkouter in Bissegem en aan de Kransvijver in Heule.

Meer info
Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu, 0496 25 81 54