Vanavond werd bij hoogdringendheid een punt aan de agenda van de Antwerpse gemeenteraad toegevoegd dat de drinkwatertarieven van Waterlink wil overeenstemmen met de nieuwe structuur die door een nieuw Vlaams decreet werd opgelegd. Deze bijsturing komt in belangrijke mate neer op het forfaitariseren van de verschillende componenten op de factuur (drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage). sp.a verzet zich tegen deze asociale en niet-ecologische maatregel. 
 
WAAROM IS ZE ASOCIAAL?
 
Het is inderdaad zo dat grote gezinnen duidelijk gecompenseerd worden voor het wegvallen van de gratis m³ water. "Kleine gezinnen en alleenstaanden worden hierdoor hard getroffen", zegt gemeenteraadslid Toon Wassenberg. "Zij, maar ook ouders in co-ouderschap (waar de helft van de tijd kinderen inwonen, maar die niet gedomicilieerd zijn bij de betreffende ouder), zullen een stuk meer zullen betalen voor hetzelfde verbruik."
 
Door de gezinskortingen op het vast recht zal een alleenstaande meer betalen dan een gezin met 3 kinderen. Een ouder in co-ouderschap zal bovendien meer betalen dan zijn ex met hetzelfde gezinsverbruik, enkel en alleen omdat de kinderen niet bij hem gedomicilieerd staan. "En dat terwijl we weten dat kleine gezinnen een groter armoederisico dragen", zegt Wassenberg.
 
WAAROM IS ZE NIET ECOLOGISCH?
 
"De ecologische incentive van deze factuur daalt,  als gevolg van toegenomen forfaitarisering van alle componenten van de factuur", zegt Wassenberg. "Waardoor de factuur van kleinverbruikers aanzienlijk kan stijgen. Terwijl net zij beloond zouden moeten worden." Ook de SERV kwam eerder reeds tot deze conclusie. 
 
"Dit stadsbestuur zou de verdediging moeten opnemen van de in onze stad ruim aanwezige alleenstaande en eenoudergezinnen. Die laatsten kennen ook een groot armoederisico", zegt Wassenberg. "Dat dat niet gebeurt, is onbegrijpelijk."
 
sp.a vroeg tijdens de gemeenteraadszitting een verdaging van de aanpassing van de drinkwatertarieven. "Wij willen een degelijk debat over deze materie en duidelijke cijfers over de extra kosten voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouders in co-ouderschap", zegt Wassenberg. "Ook het advies van de inspectie financiën moet aan de gemeenteraad ter beschikking worden gesteld. Geen overbodige luxe om hierover een degelijk debat te kunnen voeren."
 
Bovendien komt de wijziging van de watertarieven komt bovenop de onevenredig zware impact van de Turteltaks op de energiekosten van alleenstaanden. "Een alleenstaande betaalt per verbruikte kWh immers 6 keer meer Turteltaks dan een gemiddeld gezin. En 415 keer meer dan een gemiddeld bedrijf. Onrechtvaardig en hard voor heel wat alleenstaanden en eenoudergezinnen in onze stad."