Sinds 2002 kiest Gent voor een wijk-na-wijkaanpak op het gebied van stadsvernieuwingsprojecten in de 19de-eeuwse (en inmiddels ook 20ste-eeuwse) gordel rond het centrum. Tussen 2013 en 2018 investeerden we meer dan 51 miljoen in de nieuwe projecten van En Route (Dampoort-Sint Amandsberg), Muide Meulestede Morgen, Nieuw Gent Vernieuwt en in de lopende stadsvernieuwingsprojecten Zuurstof voor de Brugse Poort, Bruggen naar Rabot en Ledeberg Leeft. Aangename, eigentijdse, open en groene ontmoetingsplekken zijn cruciaal in die vaak dichtbebouwde wijken.

Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert. In Ledeberg bood de site een unieke kans om een nieuwe ontmoetingsplek te maken voor alle buurtbewoners. Sven Taeldeman: "Die kans grepen we met beide handen aan, de nieuwe site opent in september. De voorbij jaren werden inmiddels ook bijvoorbeeld de Wasserij der Vlaanderen in Sint-Amandsberg en de Meibloemsite in de Brugse Poort aangekocht, met het oog op tijdelijke en definitieve invulling voor (en in samenspraak met) de buurt."

Sp.a en Groen willen op die weg verder gaan vanaf 2019. In ons programma voor de verkiezingen van 14 oktober zit een uitgebreid hoofdstuk ‘Stadsontwikkeling, wonen en mobiliteit’, dat kan u lezen op de website van het kartel.