‘De langverwachte brug is een echte sportbrug. Ze biedt voordelen voor de honderden sporters die actief zijn in en rond de Watersportbaan’ zegt schepen Resul Tapmaz. ‘De brug maakt het mogelijk voor trainers en supporters om de boten met de fiets te volgen langs de volledige oever, handig voor de watersportclubs. Met de nieuwe brug wordt verder gebouwd aan veilig en vlot fietsverkeer in het kader van het stadsregionaal fietsnetwerk. Daarnaast is de aanleg ook interessant voor de honderden lopers die hier elke week komen trainen: door een ingreep op de Finse Piste bedraagt & rondje rond de Watersportbaan nu exact 5 km.’

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug is een realisatie van de Sportdienst en de Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen van de Stad Gent.