Eén op tien Berlaarse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. De snel stijgende trend baart ons zorgen. 


In een klas van 20 leerlingen zijn dat vandaag al twee kinderen. Kinderen waarvan voornamelijk de plaats van hun wiegje bepalend zal zijn voor hun toekomst. Kinderen die enkel kunnen dromen van een zorgeloze jeugd. Terwijl in deze kinderen dezelfde kiem zit voor een talentvolle toekomst als in kinderen die het geluk hadden dat hun wiegje elders stond. Om deze kiem te laten groeien tot een mooie bloem of sterke boom, is het noodzakelijk deze kinderen op een positieve manier aan te moedigen.


Als pleegouder weet ik dat vroege ervaringen een heel grote invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. Hoe meer ervaringen zich herhalen, hoe groter de invloed daarvan zal zijn op hun verdere ontwikkeling en leven.


Daarom is het zo belangrijk om samen met de ouders kinderarmoede te bestrijden. Onze
gemeente kan hier een actievere rol spelen door de nodige handvaten aan te reiken aan kwetsbare ouders. Zo ijveren we voor gelijkwaardigheid  van iedereen. Want onze samenleving
gaat er pas op vooruit als iederéén er op vooruit gaat.

MEER INFO
Cindy Roelandt
voorzitter sp.a Berlare
sandyroelandt@hotmail.com