Vooral in de wijk Veldhoven-Krakelaarsveld maakten vele buren zich zorgen over de nabijheid van deze aardgasleiding, en er was hierover heel wat discussie in de voorbije jaren. Op vraag van het stadsbestuur werkte Fluxys een meer aanvaardbaar tracé uit onder de Toekomstlaan.

Fluxys heeft nu beslist dit project Herentals-Ham definitief stop te zetten, wegens gewijzigde marktomstandigheden in hun klantenzone Limburg. De lopende procedures voor een plan-Mer en de inneming van de gronden stoppen hiermee.

Burgemeester Jan Peeters