Meer dan ooit doen we inspanningen, opdat zowel jongeren als senioren in Glabbeek zouden kunnen blijven wonen. Zo maken we het mogelijk om op verschillende locaties in de gemeente landelijke appartementen te bouwen, onder andere in de Schoolstraat in Bunsbeek, langs de Tiensesteenweg in Bunsbeek en Glabbeek en aan de Spar in het centrum van Glabbeek. “Eveneens in het centrum van Glabbeek komen er serviceflats voor onze senioren. De eerste 28 zijn bijna klaar en kunnen nog voor het einde van het jaar in gebruik genomen worden. Senioren die niet meer zonder assistentie kunnen wonen, zullen hier terecht kunnen en grotendeels zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze serviceflats vormen samen met het nieuwe woonzorgcentrum een landelijke woonzorgcampus. De ingang van het woonzorgcentrum is langs de Stationsstraat en de serviceflats hebben een aparte ingang langs de Dries naast de parking van zaal Glazuur. Voor het gebouw van de serviceflats werd er ook een nieuwe parking voor ruim 40 wagens aangelegd. Door nu in een voldoende groot aanbod te voorzien, houden we prijsstijgingen onder controle. De stijgende vergrijzing van onze bevolking opvangen met deze woonzorgcampus, was voor ons als bestuursploeg absoluut prioritair.”; aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Natasja Ons (sp.a).

Nieuwe huisvesting in Glabbeek voor ruim 90 gezinnen

OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a): “ Uiteraard blijven we als OCMW hoog inzetten op thuisdiensten en mantelzorg om onze senioren zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven wonen. Wanneer dat echter niet meer lukt, kunnen zij terecht in de serviceflats, die hen het voordeel bieden dat ze nog gedeeltelijk zelfstandig kunnen wonen, maar toch over een aantal gemeenschappelijke diensten te kunnen beschikken, zoals medische verzorging en een ontmoetingsruimte. Vanuit het woonzorgcentrum zal er immers 24 op 24 uur een oproepsysteem en dienstverlening zijn voor de bewoners van de serviceflats.”

In de nieuwe woonwijk Baekveld komen zo’n 20 sociale woningen en 20 private gezinswoningen in halfopen bebouwing in en in de Torenstraat in Attenrode-Wever komt een nieuwe verkaveling voor 4 nieuwbouwwoningen.