Suiker is veel meer dan dat klontje in jouw koffie. Dat bleek nog eens tijdens een workshop in suikerhoofdstad Tienen. Daar werden 4 vernieuwende cases voorgesteld die kaderen binnen SugaR&D. Dit project stimuleert met provinciale steun overleg, onderzoek en innovatie i.v.m. suiker. Bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren sloegen daarvoor de handen in elkaar.

‘In Zuid Oost Hageland is de suikerindustrie de belangrijkste werkgever’, vertelt gedeputeerde voor economie Marc Florquin. ‘Goed voor ongeveer 3000 voltijdse jobs en enkele bedrijven die bij wereldtop behoren. Maar de suikerindustrie staat voor grote uitdagingen. Zoals de afbouw van het quotumsysteem, strengere milieueisen en sterk schommelende prijzen. Bovendien staat het gebruik van suiker in voeding ter discussie.’

Om al die redenen is vernieuwing onontbeerlijk. Gelukkig heeft men dat in Tienen begrepen. De 4 gepresenteerde cases draaien om nieuwe toepassingen voor reststromen en tussenproducten. ‘En die lijken veelbelovend’, vervolgt Marc Florquin. ‘Het ziet er naar uit dat ook in de toekomst Tienen en suiker een onverwoestbare combinatie blijven!’