De voorbije twee jaar werd SP.A Kortrijk aangestuurd door voorzitter Eva Cecat. Sinds kort is er een nieuwe voorzitter: Luc Bouquet is een 64-jarige Gentenaar die anderhalf jaar in Kortrijk woont. In het dagelijks bestuur krijgt hij de steun van vier jonge leden: Sam Weydts (33), Emile Declercq (25), Billy Buyse (24) en Aysel Vandeginste (23). “Een tijdje geleden namen de fractieleden de functie van voorzitter onder de loep”, stelt Luc Bouquet. “Daarbij werd voorgesteld om de voorzitter te laten bijstaan door jongeren die in onze afdeling klaar staan. Zij krijgen elk een takenpakket en ik ben als het ware hun coach.”

“De oude politieke structuur waarbij één persoon een afdeling leidt, is voorbijgestreefd”, vult Emile Declercq aan.

Sam Weydts (Kortrijk), beroepshalve ingenieur, zal zich bezighouden met de ledenwerking en de externe communicatie. Emile Declercq (Heule), die op het kabinet van de SP.A-schepenen werkt, zal zich dan weer toeleggen op enerzijds de interne vorming en anderzijds de activiteiten en de acties van de afdeling. Billy Buyse (Kortrijk), die aan de slag is als parlementair medewerker van Tine Soens, wordt verantwoordelijk voor het secretariaat en de samenwerking met de beweging. Aysel Vandeginste (Heule), tot slot, werkt bij OCMW Kortrijk en zal de jeugd- en studentenwerking voor haar rekening nemen, net als de organisatie van het bestuur en de interne vormingsactiviteiten.

Billy: “Ik ben blij dat ik gevraagd werd. Als voorzitter van de Jongsocialisten ben ik intussen al een tijd binnen SP.A actief.” Ook Emile is al een aantal jaar lid. “Een engagement extra opnemen doe ik met plezier. De nieuwe structuur spreekt me aan en moet de afdeling een nieuwe dynamiek geven.”

Aysel: “Ik was vereerd én verrast dat ik de vraag kreeg om vicevoorzitter te worden. De voorbije jaren was ik iets minder actief door mijn studies. Dit is nu een nieuwe uitdaging. Voor zowel mezelf als voor deze groep, al zie ik het zeker zitten: we kennen elkaar al een tijd en willen ervoor gaan.”

Ook Luc Bouquet heeft er zin in. “Toen ik de vraag kreeg om voorzitter te worden, was ik enorm verrast”, bekent hij. “Ik ben afkomstig van Gent en woonde dan een aantal jaar in Waregem, waar ik secretaris was van de plaatselijke SP.A-afdeling. Toen ik in Gent woonde, was ik trouwens ook al lid van de partij. Zowat anderhalf jaar geleden wilden mijn vrouw en ik terugkeren naar Gent, maar toen we eerder toevallig in Kortrijk terechtkwamen, waren we verkocht.”

“Onze eerste taak is om de leden te bevragen. Daar zijn we nu volop mee bezig. Wat kan de SP.A-afdeling voor haar of hem betekenen? Krijgt zij of hij genoeg informatie van ons? Wil hij of zij misschien ook actief deelnemen aan het bestuur of de activiteiten? Enzovoort. We willen zo enerzijds feedback krijgen en anderzijds onze 416 leden ertoe aanzetten om zich te engageren. Bovendien is dit een goede manier om te communiceren over onze nieuwe structuur.”

Behalve een nieuwe structuur op poten zetten moet de dagelijkse leiding ook de komende gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden. “De verkiezingen komen er inderdaad aan, maar we zullen ons nu wel eerst focussen op die structuur”, besluit Emile.

(Copy: Axel Vandenheede, Krant Van West-Vlaanderen)