“Het gaat om offshore constructies zoals stichtingen en limiteds, die soms als schermvennootschap worden gebruikt”, licht John Crombez toe. “Met deze aangifteplicht zullen de ‘uiteindelijk begunstigden’, ook bekend als 'beneficial owners' zich moeten blootgeven.”

Het KB dat heel gedetailleerd bepaalt wat precies waar moet worden aangegeven, is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om 69 constructies met rechtspersoonlijkheid in 63 landen waaronder Luxemburg, Liechtenstein en Zwitserland.

Onder de aangifteplicht vallen ook alle trust-constructies. Door deze maatregel wordt het moeilijker om zich achter constructies op belastingparadijzen te verschuilen. Voor wie nalaat aan de aangifteplicht te voldoen en later door de mand valt geldt dat als indicatie van fraude en tot verlenging van de aanslag- en onderzoekstermijnen. “De vooruitgang in de internationale samenwerking en de automatische uitwisseling van informatie vergroten de kans aanzienlijk dat deze constructies de komende maanden en jaren sowieso aan het licht komen”, besluit John Crombez.