De bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a voerde in 2017 binnen het OCMW van Glabbeek een nieuwe mantelzorgpremie in. Door een innoverend, uniek systeem in 4 categorieën in te voeren krijgt de mantelzorger voor de zorgbehoevende die in het verleden net buiten de zorgverzekering viel dankzij dit nieuw systeem nu ook een premie.

OCMW raadsleden Greta Duchenne en Mia Staes : De nieuwe mantelzorgpremie bereikt dubbel aantal mantelzorgers in Glabbeek.

OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a): “Van 2010 tot 2012 was er onder het vorig bestuur een mantelzorgpremie van 50 euro die in 2012 verhoogd werd tot 60 euro. Onder het huidig beleid werd de mantelzorgpremie onderverdeeld in 4 categorieën met premiebedragen van 75 euro tot 500 euro. De hoogte van de premie hangt af van het feit op de mantelzorger al een maandelijkse vergoeding krijgt via de Vlaamse Zorgverzekering of niet en of de zorgbehoevende alleen woont of inwoont bij de mantelzorger.”


OCMW –en gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij): “Sinds de invoering van onze nieuwe mantelzorgpremie in 2017 blijkt dat er vandaag al een verdubbeling van het aantal mantelzorgers in onze gemeente is die een aanvraag deden. In 2010 werden er 76 gemeentelijke mantelzorgpremies uitbetaald, in augustus 2018 steeg dit naar 153 premies. In 2010 werd er onder het vorig beleid amper 3.800 euro steun aan mantelzorgers gegeven, onder het beleid van de bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a steeg dit bedrag naar 11.970 euro vandaag. Het invoeren van het nieuwe premiestelsel heeft er dus duidelijk toe geleid dat meer mantelzorgers voor hun uitgevoerde taken en lovenswaardige inzet een premie kregen. Meer dan de helft van deze gemeentelijke premie is trouwens ten goede gekomen van mantelzorgers die niet inwonen bij hun zorgbehoevenden, waardoor deze langer zelfstandig in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen.”