In opdracht van de gemeente maakte de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van het provinciebestuur een studie en ontwerp voor de inrichting van een nieuwe poel ter hoogte van het Zandven (Raaiberg) in de Horendonkse bossen. Het Zandven was destijds een groot ondiep ven.

Na zorgvuldige metingen van de grondwaterstand, het bestuderen van de verschillende grondlagen, grondige inventarisatie van de aanwezige flora, amfibieën en libellen en van de omgeving werd uiteindelijk een gedetailleerd inrichtingsplan opgemaakt.

Vorige week werd de nieuwe poel aangelegd. Ook de bestaande poel werd tegelijkertijd groter gemaakt en geherprofileerd.

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a): “Poelen zijn net als plassen en vennen belangrijke bronnen van leven. Kikkers, amfibieën, salamanders, … Deze poelen zullen ongetwijfeld bijdragen tot meer biodiversiteit. Bedoeling is niet om ze aan te planten, maar om ze nu verder natuurlijk te laten ontwikkelen met streekeigen planten. Binnen enkele jaren zou dit al een mooi resultaat moeten opleveren. Er is zelfs een kans dat de poel zich ontwikkelt tot een ven met bijhorende zeldzamere planten”.

Volgend jaar komt er ook nog een mooi educatief informatiebord. Zo kunnen ook de talrijke recreatieve fietsers, wandelaars, menners of ruiters die er passeren geïnspireerd worden.