Met fierheid stelt Sp.a Plus nu al drie nieuwe mensen voor die ons naar een succesvolle verkiezingscampagne zullen voeren in 2018.

Lien VAN HOOF, net 35 jaar geworden, gehuwd met Dries Coenegrachts. Lien werkt als kinderpsychologe in het bijzonder onderwijs in Genk. Politiek en sociaal engagement waren twee ingrediënten die haar papa in haar papfles mengde. Lien was jarenlang leidster en hoofdleidster van KLJ Waanrode en is een van de stuwende krachten achter Woinderbar, het jaarlijks volksfeest in Waanrode.

Viviane CHRISTIAENS uit Hoeleden is ietsje ouder in getal (54 jaar), maar zeker niet van geest. Viviane is gehuwd met Luc Poffé en mama van Stephanie. Zij werkt als gemeentelijk ambtenaar in Kortenaken en haar doel is om via haar politiek engagement van Kortenaken een gemeente te maken waar het goed leven is en waar iedereen wil blijven wonen.

Koen VEULEMANS uit Kersbeek-Miskom is 38 jaar en zelfstandige. Koen is gehuwd met Sonja Coenen en papa van Olivia en Maurice en pluspapa van Siebe. Koen wil aan politiek doen omdat stilstaan achteruit gaan is en daarom wil hij zich inzetten voor de mensen en de verenigingen.

Niet alleen als voorzitter, maar ook als een politiek en sociaal geëngageerd iemand, doet het mij bijzonder veel deugd dat er nog mensen zijn die zich willen inzetten voor hun gemeente en niet van aan de zijlijn blijven toekijken. Van bij hun eerste verschijning in het partijbestuur was duidelijk dat zij het alle drie echt menen!

Op de foto van links naar rechts: Koen, Viviane en Lien