De Stad Gent heeft beslist om op 1 juni 2017 van start te gaan met de zogenaamde "omgevingsvergunning". 

Bij de omgevingsvergunning smelten de stedenbouwkundige en de milieuvergunning samen, zodat er maar één aanvraag nodig is. "Dit zorgt voor een vlottere procedure met efficiëntiewinst én een betere afstemming tussen stedenbouwkundige en leefmilieu-aspecten. Tegenstellingen tussen stedenbouwkundige en milieuvergunningen worden definitief uitgesloten", vertelt sp.a-schepen voor Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen Sven Taeldeman . Zowel de aanvraag, de behandeling als de beslissing verlopen digitaal, via www.omgevingsloket.be.  


Vanaf vandaag, 23 februari,  verlopen de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met medewerking van een architect al  verplicht digitaal. En milieuvergunningen aangevraagd na 23 februari zijn van onbepaalde duur.