De kansarmoede in Beveren is de voorbije jaren sterk gestegen. Maar liefst 11 procent van de kinderen in Beveren groeit nu op in kansarmoede. Kind en Gezin lanceert het Koala-project dat deze kinderen en gezinnen moet ondersteunen. Groen-sp.a raadslid Issam Benali bevroeg het gemeentebestuur over een deelname aan Koala.

Op 15 juni werd de oproep Koala gelanceerd via Kind en Gezin. “Koala" staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding. Via dit project kunnen bijkomende plaatsen kinderopvang gecreëerd worden voor baby's en peuters die opgroeien in kansarmoede”, zegt Benali. “Met het initiatief kan een ondersteunend aanbod voor kansarme gezinnen gecreëerd worden met activiteiten voor kinderen en ouders”.

Er komen 46 gemeenten in aanmerking voor de Koala-oproep. Voor de selectie van de gemeenten worden twee criteria gehanteerd: de kansarmoede-index moet hoger zijn dan 10% en het absoluut aantal geboorten per jaar in kansarme gezinnen moet hoger zijn dan 30. “De kansarmoede in Beveren is dermate gestegen dat we jammer genoeg één
van gemeenten zijn die in aanmerking komen”, concludeert Benali.

Schepen Katrien Claus (CD&V) bevestigde aan raadslid Benali dat Beveren via het Huis van het Kind een aanvraag zal indienen. Partner wordt kinderdagverblijf Partena Bevertje. Dat is het enige kinderopvanginitiatief dat nu al voldoende kinderen uit
kwetsbare gezinnen opvangt om deel te nemen aan het project. De schepen kon nog niet vertellen welke activiteiten georganiseerd zullen worden. Het moet gaan om ontmoetingsactiviteiten, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en
kinderopvang binnen een setting.

Raadslid Benali is tevreden met de deelname aan het project. De extra opvangplaatsen en ouder- en kindactiviteiten voor kansarme gezinnen zullen de doorstroming van de kinderen naar het kleuteronderwijs bevorderen. De opvangplaatsen laten de ouders ook toe een job te vinden of te behouden. Raadslid Benali hoopt dat dit project de gemeente er toe aanzet om meer werk te maken van armoedebestrijding. Voor een rijke gemeente als Beveren is de huidige kansarmoede-index een schandvlek. Er is dringend meer actie nodig om de trend te keren.