In het najaar start de heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt. Recent kon iedereen kennismaken met het definitieve ontwerp. De ontwerpers van ’t nieuw Zand kozen er van bij het begin voor om de fontein niet op te nemen in hun ontwerp. De fontein, een gekend ‘landmark’ voor onze stad konden wij niet zomaar verloren laten gaan. Daarom namen wij als stad de beslissing om een nieuwe plaats te zoeken voor de fontein.

And the winner is....

Begin juli hield de stad een tentoonstelling over het nieuwe ontwerp. Daar konden bezoekers suggesties doen voor verdere verfijning. Heel wat mensen gaven deelden hun voorkeur mee over een nieuwe locatie voor de fontein.

Uit de vele suggesties die wij mochten ontvangen bleek dat het Koning Albert I-park een grote voorkeur wegdroeg. Daarom gaf het College de opdracht aan het ontwerpteam om de best mogelijke locatie in het Koning Albert i-park te kiezen. De fontein blijft daardoor in zijn vertrouwde omgeving staan. Door de heraanleg van ’t Zand zullen het plein en het Koning Albert I-park immers een mooi aaneensluitend geheel vormen. De fontein zal op een zichtbare plaats staan voor bewoners en bezoekers.

De fontein blijft daardoor zijn waarde behouden als ontmoetingsplek en bezienswaardigheid voor Brugge en daar ben ik zeer tevreden mee!