Tijdens de algemene vergadering van 21 februari verkozen de leden van sp.a Herent Jo De Clercq en Eef Deman als nieuwe voorzitter en secretaris. In de fonkelnieuwe Floréal bedankte Jo zijn voorganger Jan Creten en kondigde hij tegelijk zijn afscheid aan als schepen en  gemeenteraadslid. Griet Lissens wordt het nieuwe sp.a-gezicht in de gemeenteraad, terwijl Luk Draye terugkeert naar het college. De gemeenteraad moet beide wissels op 14 maart nog bevestigen.

Afscheidnemend voorzitter Jan Creten blijft intussen niet bij de pakken zitten. Hij gaat zich intensief bezighouden met het versterken van inspraak en participatie: ‘Tijdens mijn voorzitterschap merkte ik veel enthousiasme voor Herent . Met dat engagement en de vele ideeën die hier leven kunnen we onze gemeente nog aangenamer maken. sp.a moet daarbij het voortouw nemen en daarop wil ik mij de volgende maanden en jaren toeleggen. Maar dat vraagt tijd en daarom geef ik de fakkel door aan Jo, die met al zijn ervaring een perfecte voorzitter zal zijn’.

Een opdracht die Jo met veel plezier aanneemt: ‘Ik wil onze afdeling met volle goesting klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want de voorbije jaren hebben we in Herent heel wat kunnen realiseren. Het zou zonde zijn dat dit goede werk na 2018 zou stilvallen’. Jo heeft trouwens het volste vertrouwen in zijn opvolgers in het schepencollege en de gemeenteraad: ‘Luk heeft in het verleden al bewezen dat hij als schepen zijn mannetje kan staan. En Griet Lissens is een groot talent en kent Herent door en door’.

 Griet staat alvast te trappelen om haar plaats in te nemen in de gemeenteraad: ‘Ik ben blij te kunnen meewerken aan een warm en sociaal Herent. De uitdagingen zijn immers groot, denk maar aan de infrastructuur voor sport, jeugd en cultuur. Maar ook op het vlak van mobiliteit is er werk aan de winkel. Ik wil graag mee denken over hoe we dat op lange termijn het best aanpakken’. En ook Luk is enthousiast: ‘Met milieu, senioren, lokale economie, tewerkstelling en ontwikkelingssamenwerking krijg ik boeiende bevoegdheden. Daar wil ik mij voor de Herentenaar stevig in vastbijten’.