Deze week vindt overleg plaats tussen Minister Smet en de taxi-sector over de toekomstige regels voor bezoldigd personenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Minister trekt met een mandaat en duidelijk voorstel naar de sector met de bedoeling in mei een ontwerp ordonnantie klaar te hebben. Het nieuwe kader zet vooral in op meer keuze en veiligheid voor de klant en een versterking van de positie van de chauffeur tegenover de exploitanten van taxibedrijven en bestelplatformen. Bestelplatformen zullen enkel in Brussel actief kunnen zijn als ze werken met vergunde chauffeurs, voldoen aan alle voorwaarden op vlak van transparantie en de rechten van chauffeurs respecteren.

“Met dit nieuwe kader zetten we in op klantvriendelijkheid en kwaliteit en maken we komaf met de uitbuiting van chauffeurs die vandaag bestaat,” zegt Pascal Smet. “Voor de gebruiker zal er meer keuzevrijheid zijn en absolute transparantie over wie hen vervoert en aan welk tarief dat gebeurt. Gebruikers zullen ook de dienstverlening kunnen evalueren. Zo maken we de taxi’s veiliger en klantvriendelijker. Bestelplatformen zullen kunnen opereren in Brussel, maar enkel als ze zich aanpassen aan het nieuwe kader en werken met vergunde chauffeurs.”

Concreet staan er 4 grote veranderingen op til :

  1. Niemand zal zonder vergunning diensten van bezoldigd personenvervoer kunnen uitvoeren, maar iedereen zal rijden aan dezelfde regels en voorwaarden op vlak van opleiding, wagens, tarieven, verzekeringen, etc… Het onderscheid dat vandaag bestaat tussen de taxi-sector en de limousinesector (verhuur van wagens met chauffeur) valt met andere woorden weg.
  2. Op termijn zal elke chauffeur een persoonlijke, niet-accumuleerbare en niet-verhandelbare licentie krijgen. Het aantal vergunningen blijft wel beperkt om te vermijden dat de stad overspoeld wordt door nieuwe wagens en om een volwaardig inkomen te garanderen. Het systeem waarbij vergunningen worden geaccumuleerd en in het zwart worden doorverkocht wordt onmogelijk gemaakt. De exploitanten die meer dan één licentie hebben zullen deze na afloop van de huidige looptijd niet kunnen vernieuwen. Zij worden tijdens deze overgangsfase bijgestaan en zullen bij stopzetting kunnen rekenen op een tegemoetkoming.
  3. Bestelplatformen worden voortaan gereglementeerd. Zij zullen enkel kunnen werken met vergunde chauffeurs en registers moeten bijhouden van alle aangesloten chauffeurs en wagens; alsook van alle uitgevoerde ritten. Daarnaast mogen zij geen exclusiviteitsregels opleggen aan chauffeurs en moeten hun akkoord hebben over de tarieven en de kosten die ze aanrekenen.
  4. De tarieven kunnen vrijer worden ingevuld. Voor de straatmarkt (ritten aan taxistandplaatsen en het stoppen van een taxi op straat) geldt een vast tarief zoals vandaag. Voor ritten die via voorafgaande bestellingen worden geboekt geldt een vrijer tarief dat evenwel boven een minimumprijs ligt zodat er geen dumping is.

“Met deze hervorming zetten we in op de klant en op de chauffeur, en leggen we aan de bestelplatformen strenge regels op rond. De hervorming moet ervoor zorgen dat de dienstverlening verbetert en dat de taxi een volwaardige aanvulling op het openbaar vervoer wordt in Brussel,” aldus Pascal Smet.

Het nieuwe kader wordt momenteel overlegd met de sector, met de bedoeling in mei een voorontwerp van ordonnantie voor te leggen aan de Regering.