Een rondvraag van de onderwijsvakbond COV bij zo'n 780 leerkrachten toont dat 9 op de 10 leerkrachten in de eigen portemonnee tasten om in hun klas te investeren. Ze geven gemiddeld gemiddeld 103 euro per schooljaar uit.

De christelijke onderwijsvakbond COV peilde naar de uitgaven voor lesmateriaal bij 603 vrouwelijke en 174 mannelijke leerkrachten. Vorig jaar had een gelijkaardige enquête al tot gelijkaardige resultaten geleid.

"Maar de heisa die er toen in de pers over ontstond, heeft weinig verandering gebracht", zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV. "Slechts bij 14 procent van onze respondenten heeft die ruchtbaarheid iets in gang gezet op school: een gesprek tijdens de personeelsvergadering, duidelijker afspraken over het klasbudget, verspreiden van tips over hoe je met weinig geld veel kan doen in je klas bijvoorbeeld. Maar overleg met het schoolbestuur, de schoolleiding gebeurde slechts sporadisch. Iedereen blijft het normaal vinden dat leraren zelf geld investeren in hun klas."

"Al sinds 2015 wordt er bespaard op de werkingsmiddelen van het basisonderwijs", vervolgt de vakbondsvrouw. "Dat heeft een grote impact op de dagelijkse werking van de school. Scholen moeten steeds vaker hun toevlucht zoeken tot alternatieve financieringen. Leerkrachten die al elke dag in de weer zijn voor hun leerlingen, draaien daarom in het weekend ook nog eens op voor eetfestijnen, kienavonden en quizzen. En ze betalen zelf een deel van de materiaalkosten."

"Van leerkrachten in het basisonderwijs verwachten we terecht veel, maar vandaag moeten ze zich te veel bezighouden met dingen die hen afleiden van hun kernopdracht", vindt Coopman. "Als we willen streven naar het best mogelijke onderwijs voor al onze kinderen, is het niet meer dan normaal dat we de leraar alle kansen geven om zich daar op te focussen."

Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) zegt vanuit eigen ervaring, als voormalig directeur in basisschool De Zandlopertjes in Bredene, te kunnen getuigen over dit probleem. "Vooral kleuterjuffen moeten veel materiaal zelf kopen", zegt Vandenberghe. "Dat komt doordat 1 op de 3 kleuters 0 euro werkingstoelagen krijgt."

"In de kleuterklassen is er decretaal heel wat materiaal nodig", zegt het Vlaams parlementslid. "De kleuterjuffen moeten hun hoeken verrijkend inrichten. Elke maand of elke twee maanden moeten er nieuwe hoeken volledig worden ingericht met materiaal. Uiteindelijk is het met de huidige werkingsmiddelen van de scholen onhaalbaar om in al die kleuterklassen voldoende verrijkende hoeken in te richten. Als er dan doorlichting is, worden die hoeken heel grondig bekeken. Op dat vlak is er een belangrijke discrepantie." Vandenberghe vindt dat het de taak is van de overheid om voldoende middelen ter beschikking te stellen om ons kwalitatief hoogstaand onderwijs op peil te houden.

 "Er is tot slot nog een verschil met het secundair onderwijs", zegt Vandenberghe. "In het secundair onderwijs bestellen de leerkrachten de boeken via uitgevers of via de boekhandel. Die boeken worden thuis opgestuurd en je moet die betalen. Dat mag niet in het basisonderwijs: alle methodes, werkboeken en handboeken moet je gratis aanbieden aan de leerlingen van de basisschool vanwege de maximumfactuur. Dat allemaal samen zorgt ervoor dat zelfs de werkingsmiddelen die in scholen worden aangeboden, op het einde van de rit onvoldoende zijn."