Op voorstel van schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a) besliste het stadsbestuur de beveiliging van het kruispunt Uilenmolenweg-Stuivenberglaan aan te pakken.

Het plan wordt nu voorgelegd aan de provinciale commissie Verkeersveiligheid. Ter hoogte van het kruispunt wordt de snelheid verlaagd tot 70 kilometer per uur. 'De beveiliging van het kruispunt Uilenmolenweg-Stuivenberglaan is noodzakelijk. De snelheden zijn hoog op de Uilenmolenweg en de route wordt veelvuldig gebruikt voor schoolgaand verkeer en de zachte weggebruiker. Het kruispunt wordt dan ook prioritair aangepakt zodat er in de toekomst een betere beveiliging komt van de oversteek van de zachte weggebruikers', aldus schepen Geys.