Welkom aan Rob Beenders in de Senaatsfractie van de sp.a! Rob volgt Ingrid Lieten op.