3 jaar geleden beloofde de meerderheid het volgende : "Het installeren van een postbus in de deelgemeenten, voor het overmaken van documenten aan de gemeente, wordt onderzocht. Greta inventariseert documenten die daarvoor in aanmerking komen.

We vroegen hoe ver het nu staat met die inventarisatie en postbussen? De schepen moest uit de wind gezet worden door de burgemeester en één ding is nu al duidelijk : de bussen komen er niet.

Het meerjarenplan beloofde ook het volgende : "Op een afgesloten deel van de website wordt een forum georganiseerd om over de beleids- en beheerscyclus te communiceren en te discussiëren."

Schepen Dessein verslikte zich en geloofde niet dat dit in zijn beleidsplan stond en hij begon verwoed op zijn smartphone te tokkelen om het uit te zoeken. Heeft sp.a-Groen het wel over hun meerjarenplan? Toen bleek dat dit er inderdaad in stond, haalde de burgemeester de schepen uit zijn netelige situatie met een vage uitleg dat dit enkel voor gemeenteraadsleden zou zijn. Maar waarom weten de sp.a-Groen raadsleden dat dan niet ? Omdat ze er nog mee bezig zijn en als de nieuwe web-site er komt dan zien ze wel.

We vroegen ook of de belofte "Inventarisatie van Trage wegen" na 3 jaar al was gebeurd en wat de visie was van het bestuur rond het openen en herstellen van trage wegen. Volgens de burgemeester zijn er verschillende trage wegen (alsof we dat niet wisten) maar ze zijn er nog mee bezig. Na bekijken van de verschillende veldwegen zouden ze het dan voor leggen aan de verschillende adviesraden.

We hopen dus dat er in de toekomst opnieuw vele wandel- of fietswegen zullen toegankelijk gemaakt worden voor onze inwoners.