"Zo gezegd, zo gedaan", is het motto van Schepen Jan Bertels.
Op de gemeenteraad van juli (beslissing gemeenteraad over de gunningswijze en lastvoorwaarden) heb ik verkondigd dat we - met respect voor de procedures van de wetgeving overheidsopdrachten natuurlijk - er naar zouden streven om dit najaar nog nieuwe speeltoestellen geplaatst te krijgen op de wijkspeelterreinen van Krakelaarsveld, Kapittelbossen en Veldstraat, alwaar het afgelopen jaar toestellen owv veiligheidsredenen zijn verwijderd. De nieuwe speeltoestellen moeten de uitrusting van de wijkspeelterreinen terug aanvullen en onze kinderen weer meer speelplezier kunnen bezorgen. De speelwaarde (speelbarometer) was dan ook een belangrijk gunningscriterium.

Belofte maakt schuld, maar het gaat lukken. Vandaag heeft het schepencollege de opdracht gegund, met leveringstermijnen die variëren van 1 tot bijna 2 maanden, wat normaliter moet toelaten de toestellen nog daadwerkelijk geplaatst te krijgen dit jaar. 

De totale investering bedraagt 37950 euro en wordt gespreid over:
Voor Krakelaarsveld bijkomend:
- een kabelbaan, type flyer
- een draaitoestel, type supernova
- een schommel
- een klimtoestel, type zeshoektoestel klimplezier
Voor Kapittelbossen bijkomend:
- een combinatietoestel (speelcombinatie)
Voor Veldstraat bijkomend:
- een ruimtenet (type kabelboom ooievaarsnest).

We zullen deze politiek van 'aanpassing, modernisering van onze speelterreintjes voortzetten', zoals ook voorzien in ons financieel meerjarenplan. In 2015 komt er een nieuwe operatie vervangingen van speeltoestellen, de cel speelruimte is terzake al een eerste keer samengekomen om het dossier 2015 voor te bereiden. 


Mvg, 
Schepen van Jeugd
Jan Bertels
0478261454